SW!TCH2MOVE

The Art of Movement, Health & Wellbeing

Over SW!TCH2MOVE

 

Onze missie

Een goede gezondheid is een voorwaarde om een zelfstandig en zinvol leven te leiden samen met anderen. Onze benadering van gezondheid is dat gezondheid niet de aan- of afwezigheid is van een ziekte, maar zoals de Wereldgezondheidsorganisatie stelt: een toestand van fysiek, mentaal en sociaal welzijn. Gezondheid is een gevoel, sommige beschrijven dit met de metafoor het gevoel van (veilig) thuis zijn.

Wij geloven dat de kunsten, waarvan dans en muziek in het bijzonder, bij kunnen dragen aan het welzijn van mensen. Daarom hebben we een platform gecreëerd dat elementen uit deze velden selectief integreert. Wij geloven dat elke persoon zijn individuele potentieel om een gezond en zinvol leven te leiden kan verkennen, ontketenen en vergroten. Hiermee geven wij het gevoel van thuiszijn terug aan de mensen, aan met name diegene die al even niet meer thuis zijn geweest.

 

De S2M aanpak

Anno 2020 heeft SW!TCH2MOVE (S2M) een programma ontwikkeld om specifiek ouderen met dementie te kunnen helpen bij hun sociale, mentale en fysieke uitdagingen. In fase een van het programma wordt de persoon met beginnende dementie door S2M uitgenodigd om in beweging te komen door gebruik te maken van een samenspel van gedoseerde bewegingscombinaties, taal en muziek. Hierdoor leert hij/zij verschillende manieren om grip te krijgen op zijn/haar beperkingen, waardoor het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid toeneemt in het dagelijks leven.

Het uiteindelijke doel hiervan is dat  hij/zij zolang mogelijk in zijn/haar vertrouwde omgeving kan blijven participeren.

Mocht het zo zijn dat de persoon met dementie toch in de langdurige zorg terecht gaat komen en niet meer in zijn vertrouwde omgeving kan participeren, start fase twee van het S2M programma. Deze tweede fase wordt gefaciliteerd door zorgprofessionals opgeleid door docenten van de S2M company. Op deze manier kan ook in de langdurige zorg een dergelijk beweegprogramma aangeboden worden, waarbij de kwaliteit van leven voor de persoon met dementie voorop staat.

Introductievideo

 

VIRTUELE KLASSEN

In deze tijden van sociaal isolement is het natuurlijk niet mogelijk om fysieke klassen bij te wonen. Om iedereen toch de kans te geven in beweging te blijven biedt SW!TCH2MOVE de mogelijkheid om online virtuele les te volgen. Maak gebruik van het speciale Corona abonnement en volg een maand lang alle lessen voor slechts 25 euro, of kies voor een losse les. 

Andrew Greenwood

Andrew Greenwood: “Als ontwerper heb ik specifieke bewegingsprogramma’s ontwikkeld voor mensen met Parkinson, Multiple Sclerose en Dementie. Ik heb deze programma’s mogen aanbieden aan diverse zorginstellingen in Nederland en Europa. Mijn belangrijkste missie is om de mensen te helpen bij het herstellen van het evenwicht tussen lichaam en geest. Daarnaast heb ik het doel om met mijn programma’s grote gezondheidsvraagstukken aan te pakken, in een klimaat waarin overheden, gezondheidsorganisaties en zorgverzekeringen antwoorden zoeken op hoe om te gaan met de toenemende vergrijzing en toenemende stroom van chronische zieken. Ik zie dat ‘dans’ in al zijn facetten een belangrijke rol speelt in de gezondheid en het welzijn van individuen, gemeenschappen en het grote publiek.

Ik heb mijn leven gewijd aan het opleiden, motiveren en inspireren van mensen om de waarde en de relatie tussen lichaam, beweging en leven te begrijpen. Door mijn leven als professioneel danser en internationaal balletmeester, heb ik uit eigen hand de momenten van strijd, groei, volwassenheid en glorie ervaren die samenkomen wanneer men aan het dansen is.

Zeven jaar geleden wijdde ik een groot deel van mijn werk aan de gezondheid van de danser (blessurepreventie en revalidatie) en heb ik richtlijnen opgesteld over hoe dansers hun persoonlijk welzijn kunnen verbeteren op fysiek en mentaal niveau. Deze aanpak is de basis geworden voor de methodes die ik nu ontwikkeld heb. Ik heb hierin ontdekt dat dans niet alleen gezondheid nodig heeft, maar gezondheid net zo goed dans.

Een aantal jaar geleden kreeg de artistiek directeur van een dansgebouw in Nederland de diagnose Parkinson op 37-jarige leeftijd. Tot zijn teleurstelling waren de opties in fysieke training als patiënt met Parkinson zeer beperkt. Hierop vroeg hij of ik hem mee kon nemen naar de studio. We begonnen danstechnieken toe te passen en te onderzoeken hoe dans zijn fysieke en mentale toestand kon verbeteren. Nadat we de verbazingwekkende effecten en mogelijkheden van deze danssessies hadden ontdekt, besloten we dat er verder onderzoek moest komen.

We hebben verschillende bronnen onderzocht, zoals het Dance for PD-programma (Stichting Marc Morris), literatuur geraadpleegd, patiënten met Parkinson en andere experts uit het veld van wetenschap en dans benaderd. Op basis van deze bevindingen hebben we in 2012 de Dance for Health Foundation opgericht. In de afgelopen acht jaar werden meer dan 40 leraren internationaal opgeleid onder mijn mentorschap en werden er lessen gegeven voor Parkinson en later ook Multiple Sclerose en Dementie in steden in Nederland, Italië en Australië.

Met de ervaringen en kennis die ik heb opgedaan met de Dance for Health Foundation, ben ik samen met een internationaal team van deskundige verder gegaan. Met dit team heb ik het bedrijf Switch2Move opgezet dat sinds 2018 bestaat. Switch2move pakt door op het verder ontwikkelen en creëren van dans en beweeginterventies voor mensen met een langdurige aandoening en/of ziekte.

Klas aanvragen

Neem contact op met SW!TCH2MOVE

8 + 10 =

Of bel direct met Andrew Greenwood: